Wet toekomst pensioenen

Op 21 oktober maakte minister Schouten bekend de invoeringsdatum van de Wet toekomst pensioen te verschuiven naar 1 juli 2023.

Het overgangsrecht.

Er was even onduidelijkheid over wat er met het overgangsrecht zou gebeuren.
Inmiddels is duidelijk dat het overgangsrecht mee ademt met de ingangsdatum van de wetgeving. Dit betekent dat overgangsrecht van toepassing blijft bij inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen. Voorwaarde is wel, dat de bestaande pensioenregeling al bestond vóórdat de nieuwe Wet toekomst pensioenen in werking treedt. De ingangsdatum van de pensioenregeling is vastgelegd in een getekende uitvoeringsovereenkomst.

Het overgangsrecht houdt in dat als er voor de ingangsdatum van de Wet toekomst pensioenen een premieovereenkomst met leeftijdsafhankelijke premie wordt ingevoerd, deze leeftijdsafhankelijke premie kan worden behouden. (Een leeftijdsafhankelijke premie is een premie die stijgt met de leeftijd van de werknemers).

Discussie laait weer op!

Het zal je niet zijn ontgaan dat het Wetsvoorstel de nodige discussie in pensioenland teweeg brengt. Er is zelfs  een groep die meent dat de invoering moet worden uitgesteld of zelfs helemaal van tafel moet.

Vooralsnog gaan wij er vanuit dat de invoering van Wet toekomst pensioenen, in welke hoedanigheid dan ook, doorgaat. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en houden je vanzelfsprekend op de hoogte.

 

Vragen?

Heb je vragen over wat de Wet toekomst pensioen voor jouw of je werknemers betekent, aarzel dan niet en neem contact op met je consultant of relatiebeheerder. Zij zijn bereikbaar per telefoon 088 27 70 000 of per mail relatiebeheer@helderoverpensioen.nl. Of bezoek onze vernieuwde website www.helderoverpensioen.nl.