Dienstenwijzer en overige

Wij hechten veel waarde aan professionele advisering en een professionele manier van werken. Vooraf duidelijkheid geven over de waarborg van kwaliteit hoort daarbij.

 

Duidelijkheid en transparantie

Duidelijkheid en transparantie staan voorop bij APS Pensioen- en Inkomensteam.

Daarom werken wij met algemene voorwaarden.

Download de algemene voorwaarden

Wet op het financieel toezicht (Wft)

Vanaf 1 januari 2007 is de Wet op het financieel toezicht (Wft) van kracht gegaan. Het belangrijkste doel van de Wet op het financieel toezicht (Wft) is de kwaliteit van de financiële dienstverlening in Nederland te verbeteren en zo de belangen van de consument te beschermen.

In de nieuwe wet zijn de volgende eisen opgenomen:

  • Het kantoor dient te beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
  • Het kantoor dient te zijn aangesloten bij een door de minister van Financiën erkend klachteninstituut.
  • Het kantoor dient een zogenaamde vergelijkingskaart te hanteren in contacten met relaties. In dit document omschrijft de financiële tussenpersoon nauwkeurig zijn werkwijze en manier van beloning.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van jou als klant. Deze gegevens zullen worden behandeld volgens deAlgemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

AFM
Ons kantoor staat ingeschreven bij de AFM onder het nummer: 12014106. Deze registratie is een wettelijke verplichting om te kunnen bemiddelen bij verzekeringen. Onze adviseurs bekwamen zich in hun vak via permanente educatie.