De impact van het nieuwe pensioenstelsel

Met de nieuwe Wet toekomst pensioenen gaat er het een en ander veranderen aan het Nederlandse pensioenstelsel. In deze video leggen we je kort uit wat deze veranderingen voor jouw bedrijf zouden kunnen betekenen en waar jij op moet letten tijdens de transitieperiode naar het nieuwe pensioenstelsel.

Je moet 4 keuzes maken, hoe eerder je deze keuzes maakt hoe beter

Heb je een pensioenregeling ondergebracht bij een PPI of verzekeraar? Dan moeten jij en jouw medewerkers een aantal keuzes maken. Kort samengevat, je zal actie moeten ondernemen om:

  1. Het premiepercentage voor iedere werknemer (jong en oud) gelijk te maken;
  2. Het nabestaandenpensioen voor al jouw medewerkers aan te passen;
  3. Medewerkers te begeleiden in hun beleggingskeuzes binnen de pensioenregeling;
  4. Medewerkers te begeleiden bij het maken van keuzes als ze met pensioen gaan.

In dit artikel vatten we samen wat je moet weten over deze vier actiepunten.

Let op: Het Pensioenakkoord is uitgewerkt in het wetsvoorstel ‘Wet toekomst pensioenen’. Dit wetsvoorstel moet nog door de eerste kamer aangenomen worden. De verwachting is dat deze wet op 1 juli 2023 in gaat.

1.      Een gelijke premie voor iedere werknemer

De nieuwe pensioenwet heeft invloed op alle pensioenregelingen in Nederland. Alle regelingen moeten uiterlijk 2028 omgezet zijn naar een premieregeling. Het belangrijkste onderdeel voor jouw bedrijf is de overgang naar een leeftijdsonafhankelijke premie. Dit wordt ook wel een ‘vlakke premie genoemd.

Begrip: premieregeling- Het nieuwe pensioenstelsel gaat uit van een premiepercentage dat voor iedere medewerker, ongeacht leeftijd, gelijk is. Waarschijnlijk heb je nu nog een leeftijdsafhankelijke premieregeling waarin je voor jongeren een lager percentage betaalt dan voor oudere werknemers.

Uiterlijk 1 januari 2028 moet je jouw keuze hebben gemaakt. Dat lijkt nog ver weg, maar voordat je de keuze kan maken, moet je door het proces van instemming van je medewerkers en de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

TIP: Zorg dat je op tijd bent en zo zeker bent van een adviseur die je hierbij helpt, alle werkgevers in Nederland moeten namelijk hun pensioenregeling aanpassen.

Heeft jouw huidige regeling een premie die oploopt naar mate de leeftijd stijgt? Dan heb je twee mogelijkheden om te voldoen aan de nieuwe wet:

  1. Je laat het huidige leeftijdsafhankelijke premiepercentage bestaan voor je huidige medewerkers. Voor nieuwe medewerkers geldt een andere pensioenregeling waar de premie alleen afhankelijk is van het salaris. Voor de huidige medewerkers in de pensioenregeling verandert er dus niets.
  2. Je gaat in één keer over naar een leeftijdsonafhankelijke premie voor huidige én nieuwe medewerkers. Voor medewerkers die erop achteruitgaan, bied je compensatie aan.

Wil je weten welke keuze het beste is voor jouw bedrijf én wat het verschil in kosten tussen deze twee varianten zal zijn? Onze adviseurs kunnen dit voor jouw situatie in kaart brengen.

Voor- en nadelen van mogelijkheid 1: Geen wijziging op korte termijn, tweede pensioenregeling voor nieuwe medewerkers betekent administratief extra werk.

Voordeel: De pensioenregeling voor je huidige medewerkers blijft nagenoeg ongewijzigd. Voor de nieuwe pensioenregeling en het aanpassen van het nabestaandenpensioen (daar lees je verderop meer over) is wel instemming nodig van de ondernemingsraad.

Nadeel: Je pensioenuitvoerder moet een dubbele administratie voeren. Dit kan bij het verwerken van mutaties wellicht leiden tot fouten. Het is de vraag of pensioenuitvoerders deze dubbele product- en regeling administratie lang in stand gaan houden. Voor de regeling van je huidige medewerkers blijven de oude fiscale regels gelden. Die zijn op sommige onderdelen strenger dan de nieuwe regels.

Tip: Het kan zinvol zijn om de regeling voor nieuwe medewerkers zo snel mogelijk te starten. Hoe meer medewerkers er in de nieuwe pensioenregeling met de gelijke premie zitten, hoe beter de kostenontwikkeling in de (verre)toekomst kan worden ingeschat.

Voor- en nadelen van mogelijkheid 2: Instemming vereist van je medewerkers, compensatie voor oudere medewerkers, administratief eenvoudiger

Voordeel: De pensioenregeling is klaar voor de toekomst en kent een eenvoudige administratie.

Nadeel: In keuze 2 kunnen oudere medewerkers een nadeel ondervinden. Hun pensioenpremie gaat omlaag. In een compensatieregeling spreek je af dat iedere medewerker een compensatie krijgt voor het gemis aan pensioenopbouw. Deze compensatie wordt via loon of de pensioenregeling te verrekenend. Wij kunnen deze compensatie voor je berekenen.

Belangrijk: Je wijzigt een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Naast de instemming van de ondernemingsraad is instemming van individuele medewerkers altijd noodzakelijk. Dit betekent ook dat je medewerkers moeten weten wat de gevolgen voor hun persoonlijke situatie zijn, zodat ze ook weten waarvoor ze instemming verlenen

Met onze Quickscan krijg je inzicht in de consequenties van de keuzes die je maakt. Dit document gebruik je om bij je bedrijf het keuzeproces te introduceren en bespreekbaar te maken. Heeft je bedrijf geen ondernemingsraad maar een personeelsvertegenwoordiging of personeelsvergadering? Dan mogen zij adviseren over de voorgenomen keuze.

Wij helpen je de impact van de wijziging inzichtelijk te maken voor jouw bedrijf en de persoonlijke situatie van jouw medewerkers.

2. Het nabestaandenpensioen: zorg dat alles goed geregeld is bij overlijden

Het partner- en wezenpensioen wijzigt in het nieuwe pensioenstelsel. Na deze aanpassing is het nabestaandenpensioen begrijpelijker, adequater en gestandaardiseerd. Informeer jouw medewerkers goed over de voorwaarden van het nabestaandenpensioen.

Partnerpensioen van een gepensioneerde

Overlijdt een medewerker op of na pensioendatum? Dan ontvangt de partner maximaal 70% van het ouderdomspensioen. De hoogte is afhankelijk van het opgebouwde pensioenbedrag van de medewerker en de gemaakte keuzes op pensioendatum. Help medewerkers bij het maken van keuzes op pensioendatum door een keuzebegeleidingsgesprek aan te bieden.

Partnerpensioen van een medewerker

Overlijdt een medewerker terwijl deze nog in dienst is, dus voor de pensioendatum? Dan ontvangt de partner maximaal 50% van het laatstgenoten pensioengevend salaris, afhankelijk van de keuze die je in de regeling hebt gemaakt. Omdat het hier gaat om een verzekering, maakt het niet uit hoe lang de medewerker in dienst is.

Let op: De verzekering vervalt als de medewerker niet in dienst is op het moment van overlijden. Zorg dat jouw collega’s dit begrijpen.

Wezenpensioen loopt standaard tot 25 jaar

Het wezenpensioen wordt in het nieuwe pensioenstelsel altijd standaard uitgekeerd tot de maximale leeftijd van 25 jaar. Een volle wees ontvangt maximaal 40% en een halve wees maximaal 20% van het laatstgenoten pensioengevend salaris.

Begrip: Het pensioengevend salaris bestaat uit het totale jaarlijkse brutosalaris, inclusief vakantiegeld en eventuele overige toeslagen. De werkgever is vrij om te bepalen over welke delen van het salaris pensioen wordt opgebouwd. Zo telt de dertiende maand bij sommige regelingen wel mee en bij andere niet.

3. Medewerkers moeten begeleid worden bij keuzes over hun beleggingen binnen de pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling met een gelijke premie voor iedereen heeft invloed op het geld voor straks van jouw medewerkers. Het uiteindelijke pensioen is afhankelijk van de hoogte van de ingelegde premies, het rendement, de ontwikkeling van de levensverwachting en de rente op de pensioendatum.

Medewerkers kiezen zelf hoe ze hun premie beleggen. Dat doen ze door een beleggingsprofiel (lifecycle) te kiezen binnen de pensioenregeling.

Ook als een medewerker met pensioen gaat zijn er keuzes te maken over beleggingsprofielen. Dit is het geval als er wordt gekozen voor een variabele uitkering.

Tip: Pensioencommunicatie speelt een belangrijke rol in het activeren van medewerkers. Door medewerkers te vertellen over de mogelijkheden, maken ze vaker een goede keuze. Veel werkgevers maken al succesvol gebruik van onze pensioencommunicatie oplossingen en medewerkers stellen dat zeer op prijs!

4. Voorkom ongelukken bij medewerkers die met pensioen gaan

Medewerkers krijgen een groot aantal keuzes voorgelegd rond het moment waarop ze met pensioen gaan:

  • Eerst meer pensioen, daarna minder of juist andersom;
  • Variabele uitkering, dus beleggen na pensionering of toch een vaste uitkering;
  • Eenmalig bedrag opnemen;
  • Een deel van het partnerpensioen omzetten in een hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen.

Sinds 2016 is het mogelijk om op pensioendatum te kiezen voor een variabele uitkering. Dit betekent dat je gaat doorbeleggen met jouw pensioen. Is het rendement hoger dan het verwachte rendement dan zal het pensioen naar verwachting stijgen. Valt het werkelijke rendement tegen, dan daalt het pensioen.

De nieuwste keuze is het opnemen van een eenmalig bedrag. De eerste inschattingen zijn dat dit aantrekkelijk klinkt voor medewerkers. Echter na belastingen en het wegvallen van eventuele toeslagen, kan het uiteindelijke resultaat tegenvallen en houden werknemers veel minder over dan verwacht. Laat ze hierin goed begeleiden door een van onze keuzebegeleiders.

De keuzes die medewerkers maken, hebben invloed op het bedrag dat zij iedere maand kunnen ontvangen. Het is verstandig om medewerkers te helpen bij het maken van de voor hen juiste keuze. Het zou toch zonde zijn om na jaren werk een keuze te maken die wellicht duur uit kan pakken? Bekijk hier hoe wij jouw medewerkers kunnen helpen.

De gemiddelde medewerker heeft namelijk meerdere pensioenregelingen waarin ze grotendeels dezelfde keuzes moeten maken. Dat maakt het vaak onmogelijk om zelfstandig de impact die iedere keuze heeft in te kunnen schatten. Veel werkgevers helpen hun medewerkers al door een gesprek met een financieel adviseur te faciliteren.

Wat betekent dit nieuwe pensioenstelsel voor mijn bedrijf en wat moet ik doen?

Iedere pensioenregeling moet worden aangepast. Dat betekent dat het nieuwe pensioenstelsel ook impact heeft op de pensioenregeling van jouw bedrijf. Onze onafhankelijke adviseurs helpen je door de impact in kaart te brengen en je te begeleiden bij het hele proces.

Dus schrik niet van alle berichten in de media. Wij nemen jou en je team aan de hand mee naar een passende oplossing voor je bedrijf zodat jij de vier keuzes goed kan invullen.

– Dit artikel is tot stand gekomen door de samenwerking met Söderberg & Partners

De impact van het nieuwe pensioenstelsel in Nederland