Ziekteverzuim

Wanneer een werknemer arbeidsongeschikt raakt, ben je als werkgever volgens de wet verplicht om de eerste 2 jaar minimaal 70% van het loon door te betalen. In de arbeidsovereenkomst of cao kunnen hierover afwijkende afspraken zijn vastgelegd. Naast de loondoorbetaling bij ziekte, zijn er vaak ook nog andere kosten die door blijven lopen, zoals verplichte loonheffingen van de Belastingdienst.

Een zieke medewerker kan de bedrijfsvoering ontregelen en de kosten kunnen behoorlijk oplopen. Eén dag verzuim kost zeker € 250,-. Daarnaast kan het voorkomen dat er bij (langdurige) arbeidsongeschiktheid een vervangende medewerker ingezet moet worden. Ook hierdoor nemen de extra kosten snel toe. Lees meer over ‘Ziekteverzuim‘. Klik op onderstaande button.

Meer informatie: Ziekteverzuim

WIA-aanvullingen voor medewerkers

Na twee jaar ziekte beoordeeld het UWV bij je medewerker het arbeidsongeschiktheidspercentage. Wanneer dit percentage 35% of hoger is, ontvangt jouw medewerker van het UWV een (WGA) uitkering. Je medewerker kan er dan in inkomen flink op achteruit gaan. Met de Inkomensaanvulverzekering wordt een inkomensachteruitgang bij langdurige arbeidsongeschiktheid deels opgevangen. Dit gebeurt in de vorm van een aanvullende uitkering op de WIA-uitkering.

Daarnaast biedt een inkomensaanvulverzekering hulp bij re-integratie. Werkgever en medewerkers kunnen rekenen op de expertise van de verzekeraar bij re-integratie en bij het optimaal benutten van de restverdiencapaciteit. Lees meer over ‘WIA‘. Klik op onderstaande button.

Meer informatie: WIA

Eigen risico dragen voor ondernemers

Jouw werknemers zijn verplicht verzekerd voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Je betaalt als werkgever een WIA-premie aan het UWV. Deze premie bestaat uit een vaste basispremie en een gedifferentieerde premie, die afhankelijk is van het risico.

Wanneer een zieke medewerker na 2 jaar nog (deels) arbeidsongeschikt is, dan blijft de werkgever nog maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor de WGA-uitkering van deze medewerker. Hiervoor is een werkgever automatisch verzekerd bij het UWV. Werkgevers kunnen er ook voor kiezen om dit zelf te verzekeren. De werkgever wordt dan een zogenaamde ‘eigenrisicodrager’. Lees meer over ‘Eigen Risico Drager‘. Klik op onderstaande button.

Meer informatie: Eigen Risico Drager

Hoe kunnen we jou helpen?

Jouw pensioenregeling is een overeenkomst voor de langere termijn. Daarbij is het belangrijk dat je met een betrouwbare partij in zee gaat. Bij ons ben je geen nummertje, maar een warme relatie. Wij kennen je bij naam en we nemen de tijd. Want alleen als we jou, je bedrijf en je medewerkers écht leren kennen, creëren we de beste inzichten en oplossingen. Leer ons kennen!

Bel ons 088 277 00 00
E-mail ons aps@helderoverpensioen.nl
Ga naar het Bekijk het APS-team
Yvonne
Janssen

Zullen we jou bellen?

Wij leren je graag kennen! Laat hieronder je gegevens achter en we nemen contact op.