Vergelijkingskaarten

Wij hechten veel waarde aan professionele advisering en een professionele manier van werken.
Vooraf duidelijkheid geven over de waarborg van kwaliteit hoort daarbij.

Wet op het financieel toezicht (Wft)

Vanaf 1 januari 2007 is de Wet op het financieel toezicht (Wft) van kracht gegaan. Het belangrijkste doel van de Wet op het financieel toezicht (Wft) is de kwaliteit van de financiële dienstverlening in Nederland te verbeteren en zo de belangen van de consument te beschermen.

In de nieuwe wet zijn de volgende eisen opgenomen:

  • Het kantoor dient te beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
  • Het kantoor dient te zijn aangesloten bij een door de minister van Financiën erkend klachteninstituut.
  • Het kantoor dient een zogenaamde vergelijkingskaart te hanteren in contacten met relaties. In dit document omschrijft de financiële tussenpersoon nauwkeurig zijn werkwijze en manier van beloning.

Wij hebben de volgende documenten opgesteld:

Wij onderschrijven de Wet op het financieel toezicht (Wft). Bij onze voorlichting houden wij ons dan ook aan de inhoud van deze wet.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van jou als klant. Deze gegevens zullen worden behandeld volgens deAlgemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

AFM
Ons kantoor staat ingeschreven bij de AFM onder het nummer: 12014106. Deze registratie is een wettelijke verplichting om te kunnen bemiddelen bij verzekeringen. Onze adviseurs bekwamen zich in hun vak via permanente educatie.

Hoe kunnen we jou helpen?

Jouw pensioenregeling is een overeenkomst voor de langere termijn. Daarbij is het belangrijk dat je met een betrouwbare partij in zee gaat. Bij ons ben je geen nummertje, maar een warme relatie. Wij kennen je bij naam en we nemen de tijd. Want alleen als we jou, je bedrijf en je medewerkers écht leren kennen, creëren we de beste inzichten en oplossingen. Leer ons kennen!

Bekijk het APS-team

Zullen we jou bellen?

Wij leren je graag kennen! Laat hieronder je gegevens achter en we nemen contact op.