Dienstverleningsdocumenten


Wij hechten veel waarde aan professionele advisering en een professionele manier van werken. Vooraf duidelijkheid geven over de waarborg van kwaliteit hoort daarbij.

 

WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING

Vanaf 1 januari 2006 is de Wet financiële dienstverlening (Wfd) van kracht gegaan. Het belangrijkste doel van de Wet financiële dienstverlening is de kwaliteit van de financiële dienstverlening in Nederland te verbeteren en zo de belangen van de consument te beschermen.

 

In de nieuwe wet zijn de volgende drie eisen opgenomen:

  • het kantoor dient te beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
  • het kantoor dient te zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Verzekeringen.
  • Het kantoor dient een zogenaamd Dienstverleningsdocument te hanteren in contacten met relaties. In dit document omschrijft de financiële tussenpersoon nauwkeurig zijn werkwijze en manier van beloning.Wij hebben hiervoor de volgende documenten opgesteld:

 

Wij onderschrijven de Wet financiële dienstverlening. Bij onze voorlichting houden wij ons dan ook aan de inhoud van deze wet. Meer informatie over de Wet financiële dienstverlening op de website van de Stichting Financiële Dienstverlening, www.stfd.nl.

 

WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van jou als klant. Deze gegevens zullen worden behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD SER

Ons kantoor staat ingeschreven bij de SER onder het nummer: B423.885. Deze registratie is een wettelijke verplichting om te kunnen bemiddelen bij verzekeringen. Onze adviseurs bekwamen zich in hun vak via permanente educatie.

 

DIRECT NAAR

In wetgeving en jurisprudentie

aanmelden nieuwsbrief

ZOEKEN