Demotie

Zit je als werknemer minder dan 10 jaar voor je pensioenrichtleeftijd? Of zijn er werknemers binnen jouw organisatie die minder dan 10 jaar voor hun pensioenrichtleeftijd zitten en minder willen gaan werken? In dit artikel lees je meer over demotie en over de demotieregeling.

Wat is demotie?

Een voorbeeld van demotie is dat een werknemer teruggaat naar een lagere, minder zware of minder gekwalificeerde functie. Of dat een werknemer minder gaat werken. Vaak betekent demotie ook een salarisverlaging. Daar staat tegenover dat demotie ook vaak een vermindering van werkdruk met zich mee brengt.

Demotieregeling

Een demotieregeling stelt oudere werknemers in staat om minder te werken onder aanvullende afspraken.  Let wel, in een demotieregeling worden alleen afspraken gemaakt over de voortgezette pensioenopbouw.

In een demotieregeling kan je bijvoorbeeld afspreken dat:

  • een werknemer 90% gaat werken;
  • een werknemer 90% loon ontvangt;
  • maar dat de pensioenopbouw wordt voortgezet op basis van het aantal uren van voor de gemaakte afspraken in de demotieregeling.

Andere varianten zoals 70%, 70% en 100% zijn ook mogelijk. Belangrijk is hierbij wel, dat in een demotieregeling het loon niet hoger kan zijn dan het feitelijke aantal uren dat nog wordt gewerkt.

Fiscale voorwaarden

Aan een demotieregeling worden fiscale voorwaarden gesteld:

  • De werknemer zit maximaal 10 jaar voor de pensioenrichtleeftijd;
  • Er is sprake van loonsverlaging omdat een werknemer minder gaat werken (maximaal 50%) of een lager gekwalificeerde functie aanvaardt;
  • De demotieregeling is in het pensioenreglement vastgelegd.

In overleg met de werknemer wordt gekeken of aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan. Is dat het geval, dan kan de opbouw van het pensioenkapitaal en de risicodekkingen blijven doorlopen waarbij het oude (parttime) percentage intact blijft. De werkgever bepaalt of je hiervoor in aanmerking komt.

Bijkomende voordelen

Demotie kan voor beide partijen een goede oplossing zijn om de (werk)druk te verlagen. Voor de werkgever kan een demotieregeling er voor zorgen dat het verzuim naar beneden gaat en dat de personeelskosten per saldo afnemen. Een ander voordeel is dat voor de uren dat de werknemer minder werkt een WW uitkering kan worden aangevraagd als hij voor die uren beschikbaar is op de arbeidsmarkt.

Hoe staat het met jouw pensioenreglement?

Benieuwd of er in jouw pensioenreglement een demotieregeling is opgenomen? Of wil je weten of het mogelijk is om een demotieregeling op te nemen in je pensioenreglement? Vraag het ons gerust! Wij leggen je in heldere taal uit wat je mogelijkheden zijn.

 

Vragen?

Bel of mail ons gerust. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 088 27 70 000 of per mail relatiebeheer@helderoverpensioen.nl  Of bezoek onze vernieuwde website www.helderoverpensioen.nl.

 

Bronnen: