Jouw goed recht

Je hebt het recht om op elk moment de relatie met APS Pensioen- of Inkomensteam te beëindigen. Je kunt jouw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van jouw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met jou te beëindigen. Dit laat onverlet, dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht van jouw verzekering ligt bij ons, totdat een andere intermediair deze zorgplicht overneemt.

  

DIRECT NAAR

In het algemeen

aanmelden nieuwsbrief

ZOEKEN