Arbeid kost geld, ziek personeel kost een vermogen

 

Jij hebt als ondernemer vaak van alles geregeld voor het verzuim van je medewerkers, maar je weet nu niet precies wat dit alles bij elkaar kost en of het beter kan. Je hebt te weinig kennis en tijd om dit allemaal zelf uit te zoeken. Want als er iets gebeurt gaat het om je belangrijkste helpers en is er altijd veel geld mee gemoeid. De kans is groot dat je beslissingen nu minder weloverwogen moet nemen. 

Wij geven jou als ondernemer door onderzoek en analyse nu helder+ inzicht:

 • in het verzuim in je bedrijf nu
 • in jouw verplichtingen uit hoofde van de wet, eventuele CAO en arbeidsrecht
 • in jouw organisatie:
  • naar leeftijds-en risico opbouw
  • naar salaris opbouw
  • naar verzuim in percentage en dagen
  • verzuim kosten per dag
 • totale verzuimkosten van uw bedrijf
 • een duidelijke calculatie van het resultaat van verzekeren

Jij weet nu waar je aan toe bent.


Op basis van onze risico inventarisatie en jouw eisen en wensen voor verzuim, geven wij jou als ondernemer door advies helder+ inzicht:

 

 • of de dekking van de lopende voorzieningen passend is
 • of je teveel of te weinig verzekerd hebt
 • of je risico’s loopt vanwege wijzigingen in jouw bedrijf of in de wet
 • of de tarieven (nog) marktconform zijn
 • of goedkopere oplossingen voor handen zijn
 • of jouw organisatie zaken kan aanpassen die effect hebben op verzuim

Jij maakt nu zelf onderbouwde keuzes voor jouW MEDEWERKERS.

 

Op jouw verzoek, zoeken wij oplossingen en geven wij jou als ondernemer door inkoop en bemiddeling helder+ inzicht:

 • in het beste passende prijs-kwaliteit aanbod van uitvoerders
 • met veel aandacht voor eenvoud en duidelijkheid in procedures

Jij zorgt dat HET voor nu en later weer goed geregeld is.

 

Afhankelijk van je keuze voor welk soort beheer, organiseren en communiceren wij helder+ over:

 • een jaarlijkse check of jouw medewerkers allemaal zijn aangemeld
 • een jaarlijks evaluatie van uw regeling, financieel en organisatorisch
 • de gang van zaken in jouw bedrijf, de wet en de ontwikkelingen in de markt
 • oplossingen als onverhoopt deze situaties zich bij je voordoen
 • antwoorden als je tegen vragen aanloopt

Jij zorgt dat HET voor nu en later goed geregeld blijft.

 

Meer helderheid over uw situatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

DIRECT NAAR

In het algemeen

aanmelden nieuwsbrief

ZOEKEN