Open, eerlijk en transparant

Wij geven je graag vooraf duidelijkheid over het tarief, zodat je weet waar je aan toe bent. Zo werken wij transparant.

 

BEHEERST BELONINGBELEID

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet erop toe dat financiële ondernemingen een beheerst beloningsbeleid voeren zonder (financiële) prikkels die leiden tot onverantwoorde risico’s en onzorgvuldige behandeling van klanten. De financiële dienstverlening van APS Pensioen- en Inkomensteam voldoet aan alle eisen van de AFM.

 

INTEGERE KLANTADVISERING

Onze beloning is volledig transparant en wordt niet beïnvloed door financiële prikkels. Onze relaties weten vóóraf welke kosten wij voor welke dienstverlening in rekening brengen

 KWALITEIT VAN DE ADVISERING

Onze medewerkers worden uitsluitend beoordeeld en beloond op de kwaliteit van advisering. De zorgvuldige behandeling van klanten komt terug in de functieprofielen en prestatieafspraken van onze medewerkers. Salarisverhogingen voor onze medewerkers zijn uitsluitend afhankelijk van meetbare prestaties. Jaarlijks wordt hun functieprofiel en hun persoonlijke ontwikkeling tijdens functionerings- en persoonlijke planningsgesprekken getoetst. Zij ontvangen geen prestatie- of omzetafhankelijke beloningen. Er zijn in hun salariëring geen beloningscomponenten opgenomen die tot prikkels kunnen leiden die in strijd zijn met onze beheerste beloningsstructuur. Wij hechten grote waarde aan het ontwikkelen van onze medewerkers en investeren daarin voortdurend.

 

VERDER LEZEN:

DIRECT NAAR

In wetgeving en jurisprudentie

aanmelden nieuwsbrief

ZOEKEN