Zelfs oud nieuws is nieuwswaardig.
Dus voor de 'oudere' liefhebber:

In het vak

Fit naar de finish Langer doorwerken, maar hoe hou je het ziekteverzuim in bedwang?

We werken steeds langer door, maar hoe gaan we fit naar de finish en hou je het ziekteverzuim in bedwang? 

In het vak

Nieuwe premies collectieve inkomensverzekeringen 2022 Heb jij al een verlengingsvoorstel ontvangen?

Traditioneel worden op 1 januari de nieuwe premies voor collectieve inkomensverzekeringen vastgesteld. Op basis van deze nieuwe premies ontvang je een verlengingsvoorstel van je uitvoerder.

In het vak

Jaarwerk is weer van start Wat houdt dat eigenlijk in?

Jaarlijks prolongeert je pensioenregeling. Dat doet de pensioenuitvoerder om ervoor te zorgen dat alle gegevens van jouw medewerkers één keer per jaar worden geactualiseerd. Om ...

In het algemeen

Benefits Plaza Tips gebruik Benefits Plaza

Maak je gebruik van Benefits Plaza, dan hebben we hier een drietal functies voor je uitgelicht die je helpen in het gebruik van Benefits ...

In het vak

De Wajong-er zijn pensioen Loondispensatie voor personen met een Wajonguitkering

Loondispensatie is een regeling waarbij het jou als werkgever wordt toegestaan tijdelijk een lager loon uit te betalen en bestaat ...

In wetgeving en jurisprudentie

Meer balans tussen werk en privé voor ouders Vanaf 1 juli 2020 recht op aanvullend geboorteverlof

Sinds januari 2019 hebben partners recht op vijf dagen geboorteverlof direct na de geboorte van hun kind. En vanaf 1 juli 2020 is daar het ...

In de pers

Het nieuwe nabestaandenpensioen Vereenvoudiging nabestaandenpensioen in het nieuwe pensioenstelsel

Met de introductie van het nieuwe pensioenstelsel wordt het nabestaandenpensioen vereenvoudigd en in de meeste gevallen leidt dit tot hogere uitkeringen. De vereenvoudiging helpt werknemers ...

In het vak

Wet Toekomst Pensioenen Uitwerking pensioenakkoord vormgegeven in een concept wettekst

De uitwerking van het pensioenakkoord is vormgegeven in een concept wettekst “Wet Toekomst Pensioenen”. De concept wettekst heeft de afgelopen periode opengestaan voor op– en ...

In het vak

Vervroegd uittreden weer aantrekkelijker gemaakt

In 2006 besloot de toenmalige regering dat langer doorwerken de nieuwe norm werd. Regelingen om eerder te stoppen met werken werden vanaf toen niet langer ...

In het vak

Einde levensloopregeling per 1 november 2021

Per 1 november 2021 eindigt de levensloopregeling. De spaarinstelling waar je levensloopregeling loopt betaalt op dat moment je levensloopsaldo uit en stort het op je ...

In het vak

De APS Pensioenteam Dienstenwijzer, duidelijk beter voor uw toekomst

Met gepaste trots introduceren wij de APS Pensioenteam Dienstenwijzer. Wij hechten grote waarde aan voorlichting op het gebied van pensioenen en kiezen daarom bewust voor ...

In het vak

Kerncijfers 2021 bekend heb jij ze al gezien?

De kerncijfers voor 2021 zijn bekend. Jaarlijks maakt het ministerie van financiën de kerncijfers bekend. De kerncijfers heb je nodig voor het berekenen van de ...

In het vak

Anw-hiaatpensioen Waarom een Anw-hiaatpensioen?

Vanuit de overheid is de uitkering uit de Algemene nabestaandenwet (Anw) bedoeld als financieel vangnet voor de nabestaanden (partner en kinderen) van de overledene. Bij ...

In het vak

Aanpassing stijging AOW leeftijd Vanaf 2020 stijgt de AOW leeftijd minder snel.

In het principeakkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel is afgesproken dat de AOW-leeftijd met ingang van 2020 minder snel zal stijgen. Dit is vastgelegd ...

In de pers

Invulling pensioenakkoord 2019 er is overeenstemming

Het Ministerie van Sociale Zaken en de sociale partners hebben afgelopen vrijdag overeenstemming bereikt over de nadere invulling van het pensioenakkoord dat ...

In het algemeen

Betalingsproblemen pensioenpremie door corona? vervolg bel ons voor advies!

In onze nieuwsbrief van vorige week schreven wij dat er nog veel onduidelijkheden zijn over de oplossingen bij betalingsproblemen ten aanzien van de pensioenpremies door ...

In wetgeving en jurisprudentie

AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd Hoe zit het nu precies?

Met pensioen gaan. In het verleden ging je op je 65ste met pensioen. Of zelfs eerder want er waren regelingen die het mogelijk maakten om ...

In wetgeving en jurisprudentie

Een basisverzekering voor iedereen wat betekent dit voor ondernemers?

Een basisverzekering voor iedereen. Dat is wat het huidige kabinet wil. Aanleiding is het grote aantal ondernemers dat niet verzekerd is voor arbeidsongeschiktheid. Dit is ...

In wetgeving en jurisprudentie

Meldingsplicht WagwEU treedt in werking wat betekent dit?

Op 1 maart 2020 gaat de meldingsplicht in voor werkgevers binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland die in Nederland een tijdelijke opdracht uitvoeren. ...

In de pers

Werknemer verwacht financieel advies van werkgever help jij je medewerkers?

Uit onderzoek van Wijzer in geldzaken blijkt dat ruim driekwart van de werknemers via zijn werkgever financieel advies wenst. Het gaat dan bijvoorbeeld om situaties ...

In het vak

Training Pensioen de Baas! een geslaagde middag

Wij kijken terug op een erg geslaagde trainingsdag: Pensioen de Baas! Op 21 november ontvingen wij maar liefst 30 enthousiaste deelnemers. Kortom, een middag vol ...

In wetgeving en jurisprudentie

Verdeling van pensioen bij echtscheiding een nieuw wetsvoorstel

Bijna 40% van de huwelijken eindigt in een echtscheiding. De Wet verevening pensioenrechten bij Scheiding (WVPS) regelt de verdeling van ouderdomspensioen bij een echtscheiding of ...

In het vak

Uitnodiging training Pensioen de Baas! Kom jij ook?

Ben jij binnen jouw organisatie bijvoorbeeld als HR-medewerker, OR-lid ...

In wetgeving en jurisprudentie

Duur partneralimentatie wordt ingekort Wat gaat er veranderen?

Vanaf 1 januari 2020 wordt de termijn dat partneralimentatie betaald moet worden ingekort. Gemiddeld eindigt 1 op de 3 huwelijken in een echtscheiding. Het is ...

In wetgeving en jurisprudentie

Verhoging Boetes RI&E een nieuwe beleidsregel

Sinds kort kun je als werkgever te maken krijgen met een hogere en directe boete als je geen risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) of een plan ...

In wetgeving en jurisprudentie

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wat gaat er veranderen?

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is door de Tweede Kamer en Eerste Kamer aangenomen en gaat in werking op 1 januari 2020. Doelstelling ...

In het vak

Wijziging fiscale ruimte voor opbouw netto pensioen weet jij al wat er wijzigt?

Als gevolg van de wijziging in het toptarief inkomstenbelasting volgt een kleine wijziging in de fiscale ruimte voor de opbouw van netto pensioen. Is jouw ...

In het vak

Leeftijdsverwachting stijgt minder snel dan verwacht wat betekent dit?

Sinds 2012 wordt de leeftijd waarop de AOW in gaat, met stapjes verhoogd. In 2019 is deze leeftijd 66 jaar en 4 maanden. Reden hiervan is ...

In het vak

Doorbeleggen na pensioendatum wat zijn de mogelijkheden?

Vanaf 1 september 2016 maakt de Wet verbeterde premieregeling het mogelijk om pensioenpremie door te beleggen na je pensioendatum. Steeds meer pensioenuitvoerders van beschikbare premieregelingen informeren ...

In wetgeving en jurisprudentie

Aanscherping werkgeversverplichting bij collectieve inkomensverzekeringen waar moet je op letten?

Heb je één of meerdere collectieve inkomensverzekeringen? Dan moet je nu even opletten. Vanaf 1 januari 2019 zijn de maatregelen aangescherpt bij het niet nakomen van ...

In wetgeving en jurisprudentie

Compensatie transitievergoeding wat is er veranderd?

De ‘Regeling van de compensatie van de transitievergoeding’ is op 26 februari in de Staatscourant gepubliceerd en is daarmee definitief geworden. Bij onvrijwillig ontslag ben ...

In het algemeen

Wij presenteren ons 'Jaar in Beeld 2018' heb jij het al gezien?

Met veel plezier presenteren wij ons 'Jaar in Beeld 2018'. In deze tweede editie laten we u weer graag zien waar de bedrijven binnen de ...

In het algemeen

Save the Date: APS klantdagen jij komt toch ook?

De APS Klantdagen komen er weer aan. We organiseren 2 bijeenkomsten waarbij we je informeren over actuele pensioen- en inkomensonderwerpen. Dus noteer alsvast in je ...

In wetgeving en jurisprudentie

Nieuwe regels voor afkoop klein pensioen wat verandert er?

De regels voor afkoop van klein ouderdomspensioen veranderen vanaf 1 januari 2019. Mensen werken tegenwoordig vaker voor een korte tijd bij een werkgever waardoor ze ...

In het vak

WGA verantwoordelijkheid naar 5 jaar Ben jij al op de hoogte?

In het Regeerakkoord werd het plan gepresenteerd om de verantwoordelijkheid voor de kosten van werkgevers voor WGA-instroom te verkorten van 10 naar 5 jaar. Het ...

In wetgeving en jurisprudentie

Nieuw privacywetgeving AVG Wij zijn er klaar voor. Jij ook?

Op 25 mei 2018 is een nieuwe Europese privacywet in werking getreden: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Doel van de AVG is om burgers meer ...

In het vak

Pensioentoezegging aan je werknemers Heb jij het vastgelegd?

Als je een pensioenregeling hebt voor je werknemers, dan investeer je daar veel geld in. Het is daarom ook belangrijk om de pensioenregeling goed vast ...

In het algemeen

Het traject van waardeoverdracht Hoe gaat het in z'n werk?

Als jouw medewerker van baan (werkgever) wisselt ontstaat het recht op overdracht van de opgebouwde pensioenaanspraken. Tot 1 januari 2015 was dit een wettelijk recht ...

In het vak

De 30% regeling Hoe zit het ook al weer?

Werken er bij jouw bedrijf werknemers uit het buitenland, dan is wellicht de 30% regeling van toepassing. Onder bepaalde voorwaarden kan de werknemer dan 30% ...

In het vak

Indexatie van de premieovereenkomst Is het noodzakelijk en betaalbaar?

De premieovereenkomst is in pensioenland steeds meer in opkomst. Indexatie van de premieovereenkomst zorgt ervoor dat je als werknemer tijdens je pensioen koopkracht behoudt. Maar ...

In wetgeving en jurisprudentie

Standaardmodel ‘vast-variabel pensioen’ Wat verandert er?

Door Staatsecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is onlangs een standaardmodel vastgesteld omtrent communicatie over het vast-variabel pensioen. Het wordt voor pensioenuitvoerders die een ...

In wetgeving en jurisprudentie

Fiscale toets bij stijging pensioenleeftijd Wat gaat er gebeuren?

De laatste jaren gebeurt er veel op het gebied van pensioen en AOW. Per 1 januari 2018 staat de volgende wijziging alweer voor de deur. ...

In wetgeving en jurisprudentie

De pensioenleeftijd gaat in 2018 omhoog Wat betekent dit voor jou?

Op 1 januari 2018 vinden er twee grote veranderingen plaats in pensioenland: De AOW-leeftijd gaat naar 66 jaar (geboren na 31 maart 1952 en voor ...

In het algemeen

Onze werkwijze bij stijging pensioenleeftijd Hoe kunnen wij jou helpen?

Per 1 januari 2018 stijgt de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd. Het kan zijn dat jouw pensioenregeling per 1 januari 2018 aangepast dient te worden aan ...

In wetgeving en jurisprudentie

Nieuws voor de DGA Definitief einde aan pensioen in eigen beheer!

DGA, kom uit je winterslaap! Wij hebben onze white paper aangepast want er komt nu definitief een einde aan pensioen in eigen beheer. Wat moet ...

In het vak

Partner- en wezenpensioen op risicobasis Wat betekent het als de werknemer uit dienst gaat?

Als een werknemer uit dienst treedt heeft dit gevolgen voor het partner- en wezenpensioen. Als werkgever moet jij deze gevolgen aan de uit dienst tredende ...

In wetgeving en jurisprudentie

Waardeoverdracht van pensioen Wat kun je verwachten?

Een werknemer treedt in dienst of gaat uit dienst. Als werkgever moet jij dan wat zaken regelen voor het pensioen van de werknemer. Maar heb ...

In het algemeen

De formatiepartijen Wat zijn de pensioenstandpunten?

De Tweede Kamerverkiezingen zijn achter de rug. Maar liefst 80,8% van de Nederlanders heeft op 15 maart zijn weg naar de stembus gevonden. Inmiddels zet ...

In wetgeving en jurisprudentie

Nieuwe arbowet Wat gaat er veranderen?

Vanaf 1 juli 2017 treedt de vernieuwde arbeidsomstandighedenwet (arbowet) in werking. Belangrijke punten in deze vernieuwde wet zijn betere preventie en meer zeggenschap van medewerkers. ...

In het algemeen

58% arbeidsongeschikten kunnen (deels) aan de slag Wat is er aan de hand?

Het UWV heeft nog steeds te weinig verzekeringsartsen, ondanks dat er 180 artsen in opleiding zijn. Hierdoor lukt het ze niet om op korte termijn ...

In het vak

Boete van UWV bij te late ziekmelding Hier moet je op letten!

Vanaf 1 april 2017 gaat de nieuwe beleidsregel boete werkgevers Ziektewet van kracht. In sommige situaties moet een werkgever bij het UWV melding maken van ...

In wetgeving en jurisprudentie

AOW-leeftijd geleidelijk verder omhoog Waarom eigenlijk?

De AOW-leeftijd gaat geleidelijk verder omhoog en zal vanaf 2022 worden gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting. Voor veel mensen is het dus nog niet exact ...

In wetgeving en jurisprudentie

Zeggenschap OR over pensioen groeit Waar moet je op letten?

Sinds 1 oktober 2016 heeft jouw ondernemingsraad meer te zeggen over de pensioenregeling. Voorheen had de OR enkel het instemmingsrecht bij het vaststellen of intrekken ...

In wetgeving en jurisprudentie

Afkoop kleine pensioenen Gaat dit veranderen?

Staatssecretaris Klijnsma heeft een voorstel gedaan om kleine pensioenen niet meer af te kopen, maar – zonder instemming van de betrokkene – over te dragen ...

In wetgeving en jurisprudentie

Lagere marktrente en beschikbare premiestaffels Wat is de oplossing?

Het is je vast niet ontgaan: de marktrente is op dit moment historisch laag. Dit is ongunstig voor pensioenopbouw en pensioenuitkeringen. De lage marktrente leidt ...

In wetgeving en jurisprudentie

Een nieuw staffelbesluit Wat is er veranderd?

Sinds januari is het de Premie Pensioeninstellingen (PPI) toegestaan ook de beschikbare premiestaffels op basis van een lagere rekenrente te voeren (zie ook nieuws over 

In wetgeving en jurisprudentie

Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer Wat gaat er veranderen?

Een directeur-grootaandeelhouder heeft de mogelijkheid pensioen in de eigen BV op te bouwen. Er ligt nu een wetsvoorstel van Staatssecretaris Wiebes om vanaf 1 april 2017 ...

In het vak

Doorbeleggen na pensioendatum Wat gaat er veranderen?

Op 14 juni 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Verbeterde Premieregeling. De beoogde ingangsdatum van deze wet is 1 september 2016. Wat gaat ...

In het vak

Eigenrisicodrager worden of niet? Ervaringen met de problematiek

Je hebt eerder kunnen lezen over de wetswijziging die regelt dat het risico van instroom in de WIA door medewerkers voortaan leidt tot een hogere gedifferentieerde ...

In het vak

Buitenlandse aanbieders als toegelaten verzekeraars Wat is de stand van zaken?

Staatssecretaris Wiebes van Financiën maakte onlangs bekend welke buitenlandse aanbieders zijn aangewezen als toegelaten verzekeraar op de Nederlandse markt. Het gaat hierbij om aanbieders van ...

In wetgeving en jurisprudentie

Staatssecretaris Wiebes verlengt afkooptermijn Pensioen voor de directeur-grootaandeelhouder

Staatssecretaris Wiebes maakt vlak voor het zomerreces de Tweede Kamer zijn keuze voor de oplossingsrichting voor het pensioen in eigen beheer duidelijk. Hij zal op ...

In het vak

WGA-vast, WGA-flex of eigenrisicodrager? Handvaten voor kleine werkgevers

De komende maanden zullen kleine werkgevers zich in groten getale bij het UWV publiek gaan verzekeren voor de WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). Het ziet er ...

In het vak

Solvency II Wat betekenen deze nieuwe boekhoudkundige regels?

Op 1 januari 2016 is een nieuwe set boekhoudkundige regels voor pensioenverzekeraars van kracht geworden: Solvency II. Wat is Solvency II? Wat betekent het voor ...

In het vak

Partnerpensioen op risicobasis Wat zijn de voor- en nadelen?

In een pensioenregeling is het mogelijk het partnerpensioen op risicobasis of op opbouwbasis te verzekeren. Tegenwoordig wordt in veel pensioenregelingen het partnerpensioen op risicobasis afgesloten. ...

In het vak

Eigenrisicodrager worden voor de ziektewet? Kans op directe besparing!

Sinds 1 januari 2015 bestaat de mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet. Daarvoor hoef je niet veel te doen: opzeggen bij het UWV ...

In het vak

Pensioen de Baas training gaat weer van start!

Werknemers komen bij jou, de werkgever of verantwoordelijke met vragen over het personeelsbeleid. Kun jij de goede antwoorden geven?

In het vak

Pensioen voor de directeur-grootaandeelhouder: Kom uit je winterslaap!

Ben jij als DGA niet bezig met je pensioen? Dan ben je vanaf nu gewaarschuwd! Gezien alle veranderingen die op stapel staan, is dit signaal ...

In wetgeving en jurisprudentie

Apf als ‘gewoon’ pensioenfonds Dé oplossing voor stijgende pensioenlasten?

Het Apf is ‘gewoon’ een pensioenfonds dat, in tegenstelling tot de reguliere (bedrijfstak- en ondernemings)pensioenfondsen, de mogelijkheid heeft om verschillende pensioenregelingen van verschillende groepen deelnemers ...

In wetgeving en jurisprudentie

Expiratie van pensioen Is de pensioenknip een goede optie?

Als een medewerker met pensioen gaat, moet hij zijn opgebouwde pensioenkapitaal omzetten in een pensioenuitkering. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het verzekeringstarief ...

In wetgeving en jurisprudentie

Individuele en collectieve waardeoverdracht Hoe is de werkgever tijdelijk beschermd?

Het eerste kwartaal van 2016 is voorbij. De staatssecretaris had in haar planning aangegeven een voorstel te maken over de fundamentele herziening van het wettelijk ...

In het vak

Einde Pensioen Eigen Beheer!

Het Pensioen Eigen Beheer (PEB) heeft nu echt zijn langste tijd gehad.

In het vak

Korte rokjes of korte lontjes?

Ofschoon ik geen tekenen van helderziendheid heb, kan ik je toch voorspellen dat bovenstaande vraag nog dit jaar actueel wordt, ook voor jou. Drie maanden ...

In het vak

Het gebruikelijk loon: hoe stel je dat vast?

Een DGA heeft verschillende petten. Zo is hij, naast bestuurder en aandeelhouder, ook werknemer van zijn BV. Door zijn loon zelf vast te stellen kan ...

In het vak

Ouderschapsverlof en pensioentoezegging

Voor medewerkers die ouderschapsverlof opnemen is er vaak de wens om de pensioentoezegging ongewijzigd door te laten lopen. Is dit wettelijk mogelijk?

In het vak

Wet Pensioencommunicatie en Pensioen 1-2-3

Vanaf 1 juli 2015 is de Wet Pensioencommunicatie in werking getreden. Een aantal wetsartikelen in de Pensioenwet zullen hiervoor worden gewijzigd. De gewijzigde artikelen treden ...

In het algemeen

Aandacht voor de mens en een goede uitvoering doet verzuim, fraude en werkloosheid dalen

Uit De Sociale Staat van Nederland, uitgebracht door het Sociaal Cultureel Planbureau, komt het beeld naar voren van Nederland als gelukkig volk, dat herstelt van ...

In wetgeving en jurisprudentie

Pensioen in eigen beheer: veranderingen in 2017

Wat zijn gevolgen van het nieuwe voorstel van staatssecretaris Wiebes?

In wetgeving en jurisprudentie

Levensloop 2015: ideaal voor Tax-planning

Is het voordelig om dit jaar nog gebruik van te maken van de afkoopregeling? Wat houdt de overgangsregeling precies in? Hoe werkt levensloop sparen ook ...

In wetgeving en jurisprudentie

Pensioenuitvoerder: kies en vergelijk

Hoe weet je dat je de aanbieder kiest die past bij je onderneming? Gebruik het model van APS Pensioenteam om je doelstellingen te vergelijken met ...

In het algemeen

Pensioencommunicatie voor veel Nederlanders nog te ingewikkeld

Wat ervaren mensen als drempels rondom pensioencommunicatie ondanks de nieuwe wet?

In wetgeving en jurisprudentie

Herintroductie pensioenknip

Staatssecretaris Klijnsma heeft het voornemen om de pensioenknip weer nieuw leven in te blazen. Dit is de tweede keer dat de pensioenknip zal worden geïntroduceerd. ...

In wetgeving en jurisprudentie

Belastingverdrag Nederland - Duitsland

Op 5 juni is het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland in werking getreden. Het nieuwe verdrag heeft vooral gevolgen voor de belastingheffing voor pensioenen ...

In wetgeving en jurisprudentie

Oplossingsrichting verschil tussen fiscale en commerciële waarde

Met ingang van 1 januari 2016 zal het pensioen in eigen beheer aanzienlijk worden gewijzigd. Door de wijzigingen zal de fiscale waarde en de commerciële ...

In wetgeving en jurisprudentie

Nettolijfrente en nettopensioen: nieuwe mogelijkheden

Vanaf 1 januari 2015 is voor de pensioenopbouw over het inkomen boven de 100.000 euro de omkeerregel niet meer van toepassing. Wel worden er nieuwe ...

In wetgeving en jurisprudentie

Verlenging pensioencontract: start tijdig een onderzoek

De meeste pensioencontracten kennen een contractstermijn van vijf jaar. Speelt binnenkort verlenging van uw pensioencontract? Begin tijdig met het onderzoek naar een nieuw pensioencontract. Want ...

In wetgeving en jurisprudentie

Partnersysteem in uw pensioenregeling

Eindelijk een partner? Een nieuwe partner? Of geen partner meer? Uw werknemer moet wijzigingen in zijn of haar levenssituatie die van invloed kunnen zijn op ...

In wetgeving en jurisprudentie

Problemen bij aanpassen pensioenregeling: geen aanpassingen doen zonder instemming

Vanaf 1 januari 2015 moeten alle pensioenregelingen zijn aangepast aan de Wet Witteveen 2015. Voor deze wijziging heeft elke verzekeraar aan de werkgever een voorstel ...

In wetgeving en jurisprudentie

Pensioenopbouw boven 100.000 euro: compensatie

Vanaf 1 januari 2015 is het niet meer toegestaan om pensioen op te bouwen over het inkomen boven de 100.000 euro. Misschien wilt u dat ...

In wetgeving en jurisprudentie

Premie aanvullen uit beleggingen ook na pensioendatum

Vanaf 2016 moeten deelnemers aan premieovereenkomsten na hun pensioendatum beleggingsrisico kunnen lopen, al dan niet in een collectief. Het kabinet wil op 1 juli 2015 ...

In wetgeving en jurisprudentie

Pensioen in eigen beheer: nieuwe waarderingsregels

De Raad van de Jaarverslaggeving introduceert een nieuwe waardering voor pensioen in eigen beheer. Hiervoor moeten elk jaar drie waarderingen worden opgesteld van het pensioen. ...

In wetgeving en jurisprudentie

Wettelijke Waardeoverdracht: drie redenen

Werknemers hebben het recht van wettelijke waardeoverdracht. Een recent amendement heeft het recht op waardeoverdracht gewijzigd zodat het limiet van een half jaar is komen ...

In het vak

Onderzoek bedrijfstakpensioenfonds

Als ondernemer kijkt u natuurlijk regelmatig naar de verschillende risico’s die het voortbestaan van uw onderneming in gevaar kunnen brengen. Een risico waarbij u waarschijnlijk ...

In wetgeving en jurisprudentie

Staatssecretaris Klijnsma gaat het te langzaam

Om de AOW betaalbaar te houden heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afgelopen week een wetsvoorstel ingediend om de pensioengerechtigde leeftijd versneld te ...

In wetgeving en jurisprudentie

Uitbreiding recht op waardeoverdracht verslechtert rechtspositie werkgevers

Tijdens de wettelijke behandeling van het nieuwe Financieel Toetsingskader (FTK) voor pensioenfondsen is via een amendement het recht op waardeoverdracht aangepast. Door dit amendement is ...

In wetgeving en jurisprudentie

AOW-partnertoeslag vervalt per 1 april 2015

De AOW-partnertoeslag komt te vervallen per 1 april 2015. Wanneer u na 1 april 2015 de AOW gerechtigde leeftijd bereikt en u heeft een partner ...

In de pers

Advies over garanties (bijlage Pensioen De Telegraaf)

Erik Willems (directeur APS Pensioenteam) is geïnterviewd voor de bijlage Pensioen van De Telegraaf van september 2014. Hij gaat in op de afspraken op pensioenresultaten ...

In het vak

De netto lijfrente: Wilt u deze wel hebben?

In Den Haag is de afgelopen maanden veel tijd besteed aan het vaststellen van de wettelijke voorwaarden voor het netto pensioensparen. APS Pensioenteam wacht nog ...

In het vak

Voorstellen verzekeraars

De wijzigingen die per 1 januari 2015 in de fiscale wetgeving worden doorgevoerd hebben gevolgen voor uw pensioenregeling. De verzekeraar zal met zo min mogelijk ...

In het vak

Rendement maken in het personeelsdossier

Een interactief seminar op donderdag 16 oktober te Apeldoorn. In een gezamenlijk seminar van de BvB Groep, Symion en APS Pensioenteam nemen wij u als ...

In wetgeving en jurisprudentie

Prinsjesdag 2014

“Uit de schaduw van de crisis.” Met dit motto heeft de regering haar plannen op Prinsjesdag 2014 bekend gemaakt. Aangezien de meeste plannen rondom pensioen ...

In wetgeving en jurisprudentie

Wijzigingen pensioenregeling per 1 januari 2015

Ook voor 2015 staan er weer aanpassingen van uw pensioenregeling voor de deur. In 2014 is de pensioenleeftijd verschoven naar 67 jaar met een maximaal ...

In wetgeving en jurisprudentie

De 3% staffel als alternatief

De meeste beschikbare premieregelingen zijn gebaseerd op de zogenaamde 4% rekenrente staffel. Het is de vraag of in de huidige economische tijd deze rendementen ook ...

In wetgeving en jurisprudentie

Waarderingen van pensioen in eigen beheer

De waardering van de pensioenverplichting moet op verschillende wijzen worden berekend, afhankelijk van het doel van de berekening. Naast de door de belastingdienst gehanteerde fiscale ...

In wetgeving en jurisprudentie

Leeftijdsdiscriminatie bij de arbeidsvoorwaarde pensioen

De eigen bijdrage voor een pensioenregeling mag niet afhankelijk zijn van de leeftijd. Werknemers hebben recht op compensatie van de te veel ingehouden eigen bijdrage.

In wetgeving en jurisprudentie

Vorm Witteveenkader 2015 is nu duidelijk

De Eerste Kamer gaat in meerderheid akkoord met het wetsvoorstel zoals dat uiteindelijk door het kabinet is ingediend. De senaat moet er nog over stemmen, ...

In wetgeving en jurisprudentie

Instemmingsrecht van de OR

Werkgevers en werknemers bereid u voor op de volgende wijziging van de pensioenregeling. Om te komen tot een wijziging van een pensioenregeling heeft de ondernemer ...

In wetgeving en jurisprudentie

Wegschenken pensioen leidt niet tot minder belasting

Pensioenuitkeringen zijn bij diegene belast die het pensioen heeft opgebouwd. Ook al wordt een deel van de pensioenaanspraken aan de partner overgedragen, om daarmee in ...

In het algemeen

Pensioen wordt gehalveerd

Bij de huidige lage rekenrente blijft straks van je pensioen de helft over van wat je dacht. Voor bijna alle pensioenen die niet collectief zijn ...

In het algemeen

'Jongere betaalt te veel pensioen voor oudere'

Het Verbond van Verzekeraars stelt in een rapport dat jongere te veel pensioen betaalt voor oudere. "De eenzijdige intergenerationele subsidie tussen pensioendeelnemers is niet houdbaar ...

In de pers

Kwaliteit en begrijpelijke taal hoog in het vaandel

“De combinatie van ingewikkelde producten en dito taal is dodelijk. Maar het kan ook anders,” vertelt Erik Willems (directeur APS Pensioenteam) in een speciale editie ...

In de pers

Waardecreatie voor de klant

“Als ik de deur open zet, waaien de klanten naar binnen. Dat komt doordat verzekeraars in paniek de pensioenmarkt voor ondernemers verlaten. Ik zag dat ...

In wetgeving en jurisprudentie

Aangepast Financieel Toetsingskader voor advies naar de Raad van State

Het kabinet stuurt het wetsvoorstel om het Financieel Toetsingskader (FTK) voor de pensioenen te verbeteren, naar de Raad van State voor advies. De verbeteringen zijn ...

In wetgeving en jurisprudentie

Pensioenopbouw definitief verlaagd

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de verlaging van de belastingvrije pensioenopbouw van maximaal 2,25 procent naar 1,875 procent. De verlaging is afgesproken in het ...

In wetgeving en jurisprudentie

Risico op langer leven niet te dragen voor pensioenfondsen en verzekeraars

Pensioenfondsen en verzekeraars kunnen in de toekomst onmogelijk nog het risico op langer leven dekken. Dat zeggen Jan Tamerus, actuaris bij PGGM en Maarten Edixhoven, ...

In het vak

Bezoek onze informatiebijeenkomst rondom alle pensioenswijzigingen

Ook dit jaar organiseert APS Pensioenteam een informatiebijeenkomst waarin we de wijzingen die vanaf 2015 van kracht worden in de (fiscale) wet- en regelgeving rondom ...

In het vak

Pensioenpremie daalt ieder jaar

De overheid krijgt haar zin. De pensioenpremies dalen dit jaar voor het eerst in lange tijd. Dit jaar gaat gemiddeld 17,6 procent van het salaris ...

In wetgeving en jurisprudentie

Veelverdieners mogen straks voordelig sparen

Veelverdieners mogen straks voordelig sparen voor hun oude dag bij verzekeraars, banken en pensioenfondsen. Maar ze mogen hun pensioenpot niet zomaar gebruiken. De nieuwe staatssecretaris ...

In het algemeen

Jongeren voelen zich niet verantwoordelijk voor pensioen

Het grootste deel van de jongeren tussen de 18 en 25 jaar voelt zich niet verantwoordelijk voor hun eigen pensioen. Dat blijkt uit onderzoek van ...

In het algemeen

Veel werknemers hebben te weinig kennis over pensioen

Een op vijf werknemers in de Nederlandse publieke sectoren hebben te weinig financiële kennis om in te spelen op de bezuinigingen op hun pensioenopbouw. Dit ...

In het vak

Vakbekwaamheidseisen voor financiële dienstverleners veranderd

Sinds 1 januari 2014 zijn de vakbekwaamheidseisen voor financiële dienstverleners veranderd. Het ministerie van Financiën heeft met de markt overlegd over versoepelingen in het vakbekwaamheidbouwwerk. ...

In wetgeving en jurisprudentie

Belangrijke pensioenveranderingen voor de directeur-grootaandeelhouder

De Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd heeft de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2014 verhoogd naar 67 jaar en beperkt de maximale fiscale pensioenopbouw. Inmiddels is ...

In wetgeving en jurisprudentie

AFM positief over wetsvoorstel pensioencommunicatie

Het wetsvoorstel pensioencommunicatie zorgt ervoor dat pensioeninformatie consumenten beter in staat stelt een goede financiële planning voor de oude dag te maken. Op dit moment ...

In het algemeen

Doorwerkende 65-plussers betrokken en bevlogen

Werknemers die na hun pensioen doorwerken zijn zeer betrokken bij de organisatie en zijn zeer bevlogen met hun werk bezig. Dat blijkt uit onderzoek van ...

In wetgeving en jurisprudentie

Pensioenakkoord Witteveen 2015 vertaald in wetsvoorstel

Het pensioenakkoord is vertaald in een wijziging van het wetsvoorstel verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen, dat in de Eerste Kamer sneuvelde. ...

In wetgeving en jurisprudentie

Collectieve en vrijwillige pensioenregeling zelfstandigen in de maak

Het kabinet en de belangenorganisaties voor zelfstandigen zijn het eens over een collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen. Deelname eraan wordt vrijwillig en de zzp'ers kunnen ook ...

In het algemeen

Pensioenfonds houdt premie pensioen hoog

Zeker een half miljoen Nederlanders betaalt dit jaar een gelijke of hogere pensioenpremie in vergelijking met 2013, terwijl hun pensioenopbouw is verlaagd. Dat blijkt uit ...

In het algemeen

Pensioenleeftijd verder gestegen

Het overheidsbeleid werpt zijn eerste vruchten af. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat werknemers steeds later met pensioen gaan. ...

In het vak

Megaclaim dreigt voor ondernemers

Veel ondernemers die hun pensioen in eigen beheer via een BV regelen, krijgen mogelijk een forse claim aan hun broek als zij niet vóór 1 ...

In wetgeving en jurisprudentie

Begin discussie pensioen in eigen beheer

Om de begroting voor 2014 rond te krijgen is, het de bedoeling om DGA’s te stimuleren extra dividend uit te keren. Hiervoor is het tarief ...

In wetgeving en jurisprudentie

Eindelijk pensioenakkoord

In het najaar zijn de wetsvoorstellen Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen en Wet pensioenaanvullingsregelingen in de Eerste Kamer gestrand. Om ...

In wetgeving en jurisprudentie

Kabinetplannen pensioen onder vuur

Het kabinet koerst af op een tegenvaller van 3 miljard euro. De beperking van het fiscaal aantrekkelijk sparen voor de oude dag had deze miljarden ...

In het algemeen

Bij APS hangt de vlag uit

Alle medewerkers die aan het examen WFT pensioenen hebben deelgenomen zijn met vlag en wimpel geslaagd! Zij voldoen aan de deskundigheidseisen die de Wet op ...

In het vak

Pensioen voor zelfstandigen

Voor zelfstandigen (zzp) geldt geen verplichte deelname aan de pensioenregeling van hun werkgever of opdrachtgever. Staatssecretaris Klijnsma wijst erop dat de geringe pensioenopbouw van veel ...

In het vak

Wettelijk recht op waardeoverdracht herleeft

Als een werknemer wisselt van werkgever kan hij wettelijk gezien zijn opgebouwde pensioenaanspraken overdragen aan de pensioenregeling van zijn nieuwe werkgever. De pensioenuitvoerders zijn verplicht ...

In het algemeen

APS Pensioenteam verwelkomt nieuwe collega's

Pensioenen blijven altijd in beweging. Net als APS Pensioenteam. Om u een optimaal en zorgvuldig pensioenadvies te kunnen geven is ons team versterkt met vijf ...

In het vak

Wanneer welke pensioenaanpassingen doorvoeren?

De meeste pensioenregelingen moeten worden aangepast. Soms omdat de pensioenleeftijd verandert, soms omdat de pensioenregeling fiscaal bovenmatig is. APS Pensioenteam helpt u een stukje op ...

In het vak

Naar 67 jaar

De overheid verhoogt de AOW-leeftijd naar 67 jaar. Ook de pensioenleeftijd gaat omhoog. De AOW-leeftijd wordt vanaf 2013 geleidelijk verhoogd. Eerst met een maand per ...

In het algemeen

Aanpassen pensioenregeling met instemming van OR Pensioentraining voor OR-leden

Om een pensioenregeling aan te passen moet een werkgever instemming hebben van de ondernemingsraad. Daarvoor zullen de leden zich moeten verdiepen in pensioenen. Hiertoe biedt ...

In het vak

Grote pensioenfondsen korten definitief

Drie grote pensioenfondsen in Nederland gaan vanaf april definitief korten op de pensioenen. Dit heeft financiële gevolgen voor miljoenen Nederlanders. Het gaat om de fondsen ...

In het vak

Wijziging pensioenregeling zonder instemming

Volgens staatssecretaris Klijnsma is een wijziging van de pensioenregeling naar pensioenleeftijd 67 mogelijk zonder instemming. Er is geen sprake van een aantasting van pensioenaanspraken. In ...

In het vak

Fictieve indexatielast toch aftrekbaar

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) die zijn pensioen opbouwt in zijn holding, moet zijn jaarlijkse opbouw overdragen naar de holding, als hij een dienstbetrekking in de werkmaatschappij ...

In het algemeen

Informatiebijeenkomsten

De AOW- en pensioenrichtleeftijd worden verhoogd. Dit heeft gevolgen voor uw onderneming. Tijdens diverse informatiebijeenkomsten wil APS Pensioenteam u uitleggen welke gevolgen dit voor u ...

In het vak

Wijzigen pensioenregeling

Door de verhoging van de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd zullen veel pensioenregelingen komend jaar moeten worden gewijzigd. Ook is de aanhoudende kredietcrisis in steeds meer ...

In wetgeving en jurisprudentie

Compensatie verhoging AOW-leeftijd

Per 1 april 2012 wordt het ingangsmoment van de AOW verschoven van de eerste van de maand waarin een AOW-gerechtigde 65 jaar wordt, naar de ...

In wetgeving en jurisprudentie

Pensioenontslag

Voor werkgevers is het pensioenontslag sinds januari nietig geworden. Dit komt door wettelijke wijzigingen in de AOW-gerechtigde leeftijd. Begripsverwarring ligt op de loer en vraagt ...

In het vak

Pensioen eigen beheer afstempelen mág

In het belastingplan 2013 is opgenomen dat een directeur-grootaandeelhouder (DGA) zijn pensioen in eigen beheer mag afstempelen als er sprake is van onderdekking. De dekkingsgraad ...

In het vak

Dividend en pensioen in eigen beheer

Het Centraal Aanspreek Punt Pensioenen (CAP) heeft haar beleid voor het uitkeren van dividend of het terugbetalen van aandelenkapitaal aangescherpt. Het CAP heeft nieuwe voorwaarden ...

In wetgeving en jurisprudentie

Regeerakkoord VVD en PvdA

Mark Rutte en Diederik Samson willen bruggen slaan met hun regeerakkoord. Veel beleidswijzigingen kent u al uit het deelakkoord. Maar het regeerakkoord voorziet in nog ...

In het vak

Ruim een kwart van pensioenpremies verdwijnt

17% Van de jaarlijkse pensioenpremies gaat direct op aan kosten. Het gaat om kosten voor de uitvoering, zoals de administratie-, controle- en advieskosten, kosten voor ...

In het algemeen

Ervaren pensioenspecialist start pensioentrainingen

Het team van APS Pensioenteam is recent uitgebreid door de komst van Wouter Gockel. Wouter studeerde Fiscale Economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en ...

In het algemeen

2 op de 5 Nederlanders spaart voor aanvulling op het pensioen

Ruim 40% van de Nederlanders spaart om later zijn pensioen aan te vullen. Dit blijkt uit de laatste Consumentenmonitor van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). ...

In het vak

Afstemming tussen pensioenuitvoerder en werkgever cruciaal

In 2011 deed de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onderzoek bij acht pensioenuitvoerders, zes pensioenfondsen en twee verzekeraars naar hun communicatie met deelnemers. Wat bleek: pensioenuitvoerders ...

In wetgeving en jurisprudentie

Koplopergemeenten starten met Basisregistratie Personen

Met de invoering van de Basisregistratie Personen (BRP) door twaalf 'koplopergemeenten', komt er één landelijke registratie met persoonsgegevens van de inwoners van Nederland en Nederlanders ...

In het algemeen

AFM wil meer pensioenbewustheid

Pensioen is voor veel mensen het belangrijkste financiële product. Toch is 69% volledig pensioenonbewust, blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM ...

In het algemeen

Veel hartverwarmende reacties bij het afscheid van Joop

APS Pensioenteam wil iedereen hartelijk danken voor alle welgemeende reacties die wij mochten ontvangen bij het overlijden van Joop.

In het algemeen

Joop van Beek (10 augustus 1956 – 16 mei 2012)

Met pijn in ons hart maar dankbaar dat wij Joop hebben gekend moeten wij u meedelen dat onze goede vriend is overleden. APS Pensioenteam verliest ...

In wetgeving en jurisprudentie

Nieuwe coalitie koppelt levensduur aan AOW-leeftijd

In het wetsvoorstel van minister Henk Kamp van Sociale Zaken wordt de AOW-leeftijd in 2020 verhoogd van 65 naar 66 jaar. Maar de nieuwe coalitie ...

In wetgeving en jurisprudentie

Gevolgen door verschuiven ingangsdatum AOW

Kamerleden wijzen minister Kamp van Sociale Zaken op de problemen die kunnen ontstaan bij het verschuiven van de ingangsdatum van de AOW. Kamp bevestigt dat ...

In het algemeen

Begrip voor ingrepen in pensioenstelsel

De meeste Nederlanders hebben begrip voor ingrepen in het pensioenstelsel en voor een hogere pensioenleeftijd. Ze zijn bereid meer premie te betalen, tot wel 25 ...

In het vak

Pensioenkennis niet al te best

Door alle ontwikkelingen in de markt staan pensioenen volop in de belangstelling. Toch blijkt nog steeds dat het niet al best is gesteld met de ...

In wetgeving en jurisprudentie

Automatisch leeftijdsontslag deels van de baan

Juristen van FNV Bondgenoten namen de gevolgen van de nieuwe wet onder de loep, die regelt dat mensen pas vanaf hun 65e verjaardag AOW krijgen ...

In het algemeen

Nederlanders werken langer door

Steeds meer werknemers werken door tot op of na hun 65e levensjaar. De leeftijd waarop mensen gemiddeld met pensioen gaan, is vorig jaar opgelopen tot ...

In het vak

Nieuwe financiële spelregels

“De kortingen op pensioenen die door de pensioenfondsen zullen worden doorgevoerd zijn naar maar onvermijdelijk.” Dat stelt minister Henk Kamp van Sociale Zaken, nadat drie ...

In het vak

Toetstermen wft-pensioenvergunning definitief

Adviseurs die geen aanvraag indienen voor een Wft-pensioenvergunning, mogen per 1 april 2012 niet meer bemiddelen in pensioenverzekeringen. APS Pensioenteam gaat onverminderd door met het ...

In het algemeen

Actualiteiten aan het APS pensioenteam front

APS Pensioenteam geeft u een indruk van wat er op stapel staat. Zo staan wij even stil bij Joop, blijven wij de markt op de ...

In het algemeen

Een woordje van Joop

Traditioneel is december de maand waarin we terugkijken op het jaar dat bijna voorbij is en voornemens maken voor het jaar dat komen gaat. In ...

In het vak

AOW dossier

In dit dossier houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Onze laatste publicatie was van 12 juli 2011. Vanaf hier pakken we ...

In het vak

Vitaliteitsregeling

De regering vervangt vanaf 1 januari 2012 de huidige spaarloonregeling en de levensloopregeling door één nieuwe regeling: de vitaliteitsregeling. Wat kunt u verwachten van deze ...

In wetgeving en jurisprudentie

Wetsvoorstel koppeling AOW aan levensverwachting

De beroepsbevolking krimpt en er komen steeds meer 65-plussers. Langer doorwerken is noodzakelijk om de AOW en het aanvullend pensioen voor de toekomst veilig te ...

In wetgeving en jurisprudentie

Tweede Kamer stemt in met uitbetaling AOW vanaf verjaardag

Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is van plan om iemand pas op zijn 65ste verjaardag voor het eerst AOW te geven. Nu gaat ...

In het vak

Nederlander later met pensioen

De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gingen, is in 2010 opgelopen tot 62,7 jaar. De pensioenleeftijd steeg in alle bedrijfstakken. Er gingen in 2010 ...

In het vak

Tweederde van de Nederlanders ziet noodzaak verandering pensioenstelsel

Tweederde van de Nederlanders ziet in dat het pensioenstelsel moet veranderen. De helft van deze mensen vindt dat omdat het pensioenstelsel onbetaalbaar wordt. De andere ...

In het vak

Pensioensector gaat strijd aan met vooroordelen

Pensioenfondsen hebben nu veel minder geld dan voor de kredietcrisis van 2008. We betalen meer aan pensioenpremies dan we ooit aan pensioen zullen ontvangen. Bijna ...

In wetgeving en jurisprudentie

Hoe staat het met het pensioenakkoord?

Op het moment van schrijven heeft een meerderheid van de FNV voor het pensioenakkoord gestemd. Minister Kamp kan nu aan de slag met het pensioenakkoord. ...

In het vak

Pensioenakkoord. Ja? Nee? Misschien?

In 2009 is APS Pensioenteam gestart met het AOW-dossier om u volledig op de hoogte te houden van de meest recente ontwikkelingen op het gebied ...

In het vak

Rond Europa in 27 dagen. Pensioenen in de EU

Deze zomer verschijnt op Pensioenplaza van Delta Lloyd een serie over pensioensystemen binnen de 27 EU-lidstaten. Deze serie beschrijft hoe pensioenen in de verschillende landen ...

In het algemeen

Nieuws Joop van Beek

Geachte relatie,Hoewel het mij zwaar valt, voel ik het als mijn persoonlijke plicht, en ik hoop dat dit niet al te theatraal ...

In het vak

Automatisch ontslag op je 65ste: leeftijdsdiscriminatie?

Het min of meer automatische ontslag op het moment dat de 65-jarige leeftijd wordt bereikt, is het moment waarop zowel de AOW ingaat als het ...

In het vak

DNB stelt voorwaarden nieuw pensioenstelsel

De Nederlandsche Bank (DNB) stelt vier randvoorwaarden aan een nieuw pensioenstelsel. Dat zijn: duurzaamheid, transparantie, uitlegbaarheid en uitvoerbaarheid. Volgens DNB is het huidige pensioenstelsel op ...

In het algemeen

Een jaar later met pensioen

Het kabinet heeft besloten dat de pensioenleeftijd met een jaar omhoog gaat. Vanaf 2020 gaan we niet meer op ons 65ste met pensioen, maar pas ...

In de pers

Laat met pensioen leidt tot een langer leven

Lang doorwerken en dus laat met pensioen gaan, betaalt zich uit. Mensen die op hoge
leeftijd nog aan het werk zijn, leven langer. Zo ...

In de pers

Joop van Beek gastspreker bij het Nederlands-Belgisch Centrum

Het Nederlands-Belgisch Centrum was bijzonder trots dat Joop van Beek, ‘een van
Nederlands meest vooraanstaande internationaal pensioenspecialisten’, op twee
informatieavonden in Antwerpen en Maastricht een ...

In het algemeen

Joop van Beek gastspreker bij het Nederlands-Belgisch Centrum

Het Nederlands-Belgisch Centrum was bijzonder trots dat Joop van Beek, ‘een van Nederlands meest vooraanstaande internationaal pensioenspecialisten’, op twee informatieavonden in Antwerpen en Maastricht een ...

In het algemeen

Ingangsdatum AOW verplaatst naar 65e verjaardag

Het kabinet Rutte wil de AOW-uitkering vanaf 1 januari 2012 niet meer in laten gaan op de eerste dag van de maand waarin iemand 65 ...

In de pers

De column van Joop van Beek is er weer

In zijn column voor 5Klank geeft Joop van Beek zijn ongezouten mening en visie over het pensioenvak. Ironie en humor zijn hierbij nooit ver te ...

In de pers

Het Nederlands-Belgisch Centrum interviewt Joop van Beek

In het interview gaat Joop van Beek in op zijn persoonlijke relatie met het Nederland-Belgisch Centrum en de Stichting grensarbeid. Hij spreekt over zijn talent ...

In de pers

Meerderheid van de Nederlanders pensioenonbewust

Pensioen is nog nooit zo onzeker geweest. Maar liefst driekwart van de werknemers weet
er maar weinig vanaf. Zo blijkt uit een gepubliceerd onderzoek van ...

In het algemeen

Training Pensioen de Baas

Voor wie zich de basiskennis eigen wil maken en inzicht wil krijgen in de laatste ontwikkelingen op het gebied van pensioenen, heeft APS Pensioenteam een ...

In de pers

Joop van Beek schrijft inzichtelijk boek

Er is nog steeds geen sprake van één internationale markt voor arbeidsgerelateerde pensioenregelingen. De fiscale regelgeving rond pensioenregelingen en de verschillen op arbeidsrechtelijk terrein van ...

In de pers

Pensioenuitkeringen over de grens

De hoofdregel voor zuivere pensioenafspraken binnen het Nederlandse pensioensysteem is de omkeerregel: onbelaste aanspraken tijdens de opbouwfase, belaste uitkeringen in de uitkeringsfase. In de binnenlandse ...

In het algemeen

APS Pensioenteam blij met haar nieuwe aanwinsten

In de vorige nieuwsbrief berichtten we dat APS Pensioenteam drie zeer ervaren pensioenspecialisten in haar team verwelkomt. Hoogste tijd om hen beter te leren kennen! ...

In de pers

Nederlander wil geen loon inleveren voor beter pensioen

Nederlandse werknemers zijn veel minder dan hun Europese collega’s bereid loon in te leveren in ruil voor een beter pensioen. Terwijl bijna de helft van ...

In de pers

Lees nu de column van Joop van Beek

5Klank is de wekelijkse rubriek van het Weekblad voor Financiële Dienstverlening, waarin vijf bekende bedrijfstakgenoten hun mening geven over iets wat hen - in relatie ...

In de pers

Nederlanders vinden langer doorwerken acceptabel

Drie op de vier Nederlanders ziet het niet als een probleem om langer door te werken, omdat de mens ouder wordt en langer fit blijft. ...

In de pers

Vrouwen bouwen aanzienlijk minder pensioen op dan mannen

Vrouwen tussen de 60 en 64 jaar hebben gemiddeld zeven keer minder pensioen opgebouwd dan hun mannelijke leeftijdsgenoten. Ook in de leeftijdcategorie 40-45 jaar zijn ...

In het algemeen

Nieuwe aanwinsten voor APS Pensioenteam

APS Pensioenteam verwelkomt haar nieuwe accountmanagers Ben van der Tier, Mark Steenkist en Teus Slagboom. Bij elkaar opgeteld is dat meer dan tachtig jaar ervaring ...

In de pers

NRC interviewt Joop van Beek

In de pensioenspecial van het NRC was deze week een interview te lezen met onze eigen Joop van Beek! In een uitgebreid artikel geeft hij ...

In de pers

Activa publiceert artikel van Joop van Beek

Onlangs was er een interview met Joop te lezen in Activa, het opiniemagazine in de accountancy, waarin hij een positief tegengeluid laat horen in een ...

In het vak

APS Pensioenteam organiseert seminar

APS Pensioenteam organiseert op vrijdag 28 januari weer een seminar. Dit keer staat de impact van het EU-recht op de sociale en fiscale rechtpositie van ...

In de pers

Werknemer wil extra betalen voor pensioen

Werknemers zijn bereid fors meer te betalen aan pensioenpremie om zo hun pensioenuitkering zeker te stellen. Dat blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB).

In de pers

Nieuwe website over pensioen erg populair

In onze vorige nieuwsbrief meldden we dat er een nieuwe website in de lucht is waarop u eenvoudig inzicht krijgt in uw pensioen en AOW. ...

In de pers

“Huidige pensioenstelsel niet toekomstbestendig”

Het pensioenstelsel is achterhaald en niet toekomstbestendig, zo stelt professor Gerry Dietvorst van de Universiteit van Tilburg. Vooral werkgevers en werknemers moeten wakker worden geschud. ...

In de pers

Column Joop van Beek

Er is nogal wat kritiek op het nieuwe pensioenakkoord. Lees de ongezouten mening van Joop van Beek op FD Selections.

In het vak

Assurantietussenpersonen kunnen terecht bij APS Pensioenteam

APS Pensioenteam gaat sessies organiseren om assurantietussenpersonen te informeren over pensioenadvisering- en beheer. Wanneer u belangstelling heeft, kijk op www.aps-pensioenteam.nl of bel (0418) 65 41 ...

In het algemeen

Seminars APS Pensioenteam geslaagd

De bijeenkomsten die APS Pensioenteam afgelopen maand organiseerde, waren een succes! Tijdens deze bijeenkomsten in Waardenburg sprak Annemieke Krieger van Theseus over de werkkostenregeling en ...

In de pers

Werknemers overschatten eigen pensioenkennis

Nederlanders overschatten hun kennis van pensioenen. Slechts twaalf procent van de mensen die in loondienst werken, is volledig pensioenbewust, zo blijkt uit onderzoek van CentiQ. ...

In de pers

Joop van Beek geeft zijn pensioenvisie

“Van 65 naar 67 jaar, is dat wel echt nodig?”

In het weekblad voor Financiële Dienstverleners geeft Joop van Beek zijn opinie over de ...

In de pers

Pensioen due diligence

In dit e-boek pensioen due diligence krijgt u uitgebreide informatie over hoe goed pensioen due diligence zou moeten plaatsvinden, vooral bij verzekerde pensioenregelingen.

In de pers

Pensioenregelingen voor personeel

Een pensioenregeling is over het algemeen de duurste arbeidsvoorwaarde. Toch weten maar weinig werkgevers en werknemers wat hun pensioenregeling inhoudt, laat staan wat hij kost.

In de pers

Wijzigen van een pensioenregeling

In het boek Wijzigen van een pensioenregeling behandelt pensioendeskundige Joop van Beek aan de hand van een aantal vragen alle zaken die daarbij in overweging ...

In de pers

De CDC-regeling

In zijn boek De CDC-regeling legt pensioenspecialist Joop van Beek uit waarom deze regelingen zo populair zijn geworden en wat ze inhouden voor zowel de ...

In de pers

Overgang Onderneming en Pensioen

In dit e-boek wordt uitgebreid behandeld hoe in dergelijke situaties moet worden omgegaan met de pensioenrechten van werknemers. Dit e-boek vormt voor de dagelijkse praktijk ...

In de pers

Pensioen in belastingverdragen


In dit boek behandelt Joop van Beek de internationale basis voor belastingverdragen, het Nederlandse verdragsbeleid, de in de verdragen gehanteerde pensioenbegrippen en een aantal ...

In de pers

Grensoverschrijdend Pensioen 1 - De Opbouwfase

Zodra inwoners van een land de grens over willen mét hun pensioen, gaan de belastingdiensten van zowel het oorspronkelijke als het nieuwe woonland zich ermee ...

In de pers

Echtscheiding en pensioen

Echtscheiding is een emotionele zaak waarbij niet aan de juridische en fiscale kanten mag worden voorbijgegaan. Scheiden doet lijden. Dit gezegde doet zeker opgeld als ...

In de pers

Grensoverschrijdend Pensioen 2 - Internationale waardeoverdracht

Dit tweede deel van het drieluik over grensoverschrijdende pensioenopbouw is gewijd aan de aspecten van internationale waardeoverdracht, die aan de orde kunnen komen waar sprake ...

In wetgeving en jurisprudentie

Pensioenakkoord voorjaar 2010

4 Juni is door de sociale partners in de Stichting van de Arbeid het zogenaamde Pensioenakkoord afgesloten. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt over het ...

In het algemeen

Pensioen de Baas in één dag

Niets zo belangrijk als het up to date houden van uw pensioenkennis. Zeker in tijden van voortdurend wijzigende regelgeving. Woensdag 22 september verzorgt trainer Joop ...

In het algemeen

Joop klimt opnieuw in de pen

De afgelopen maanden verschenen er vier e-books bij uitgeverij Guiver-Freeman van de hand van Joop van Beek.

In het vak

AOW-dossier voorlopig op de lange baan

Door de val van het kabinet is het AOW-wetsvoorstel op de lange baan geschoven. De Tweede Kamer vindt het een controversieel onderwerp, dat niet door ...

In het vak

Pensioen de Baas in één dag

Niets zo belangrijk als het up to date houden van uw pensioenkennis. Zeker in tijden van voortdurend wijzigende regelgeving.

In het vak

Pensioenverwachtingen Nederlanders niet realistisch

De pensioenverwachtingen van de meeste Nederlanders zijn niet realistisch. Veel deelnemers aan pensioenregelingen hebben geen goed inzicht in hun pensioen, waardoor de hoogte van hun ...

In het algemeen

Joop van Beek trakteert!

Binnenkort verschijnt het boek Ondernemingsraad en pensioen van Joop van Beek. En dat mag gevierd worden.

In de pers

APS in de pers

1 Maart 2010 was Joop van Beek te gast bij de Nederlands-Duitse Businessclub Kleve. Een grensoverschrijdende businessclub net over de grens in Duitsland.

In het vak

Informatiebijeenkomsten AOW groot succes

Begin december organiseerden wij een aantal informatiebijeenkomsten over het thema AOW. Centraal stonden de plannen van het kabinet om de pensioenleeftijd te verhogen naar 67 ...

In het vak

Seminar Internationaal Pensioen

Donderdag 18 maart organiseert APS Pensioentrainingen een seminar over internationaal pensioen. Aan de orde komen zaken als belastingverdragen, fiscale woonplaats, grensoverschrijdende pensioenopbouw en waardeoverdracht, grensarbeid ...

In wetgeving en jurisprudentie

Nieuw staffelbesluit beschikbare premieregeling

21 December 2009 publiceerde het ministerie van Financiën een nieuw staffelbesluit voor beschikbare premieregelingen. Dat was even schrikken, want het zou toch niet zo zijn ...

In het algemeen

Joop klimt in de pen

De afgelopen maand verschenen er van de hand van Joop van Beek twee e-books bij uitgeverij Guiver-Freeman: 'Pensioen Due Diligence' en 'Pensioenregelingen voor personeel'. In ...

In het algemeen

APS in de pers

Sinds november 2009 schrijft Joop van Beek elke twee weken op donderdag een column in het Financieel Dagblad over een pensioengerelateerd onderwerp.

Neem een ...

In het vak

AOW-dossier online

De AOW staat volop in de belangstelling. Reden voor APS Pensioenteam om er een apart dossier aan te wijden.

In het vak

APS informeert u over de toekomst van de AOW

Op 1 oktober aanstaande brengt de SER advies uit aan het kabinet over de AOW. Spannende tijden dus. Hoe dan ook, in combinatie met de ...

In het vak

Bent u als werkgever up-to-date?

Op 14, 20 en 22 oktober organiseert APS Pensioenteam samen met Bierman Advocaten en Hommerson & co belastingadviseurs avondworkshops op het gebied van pensioenen, arbeidsrecht ...

In wetgeving en jurisprudentie

Hoge Raad doet uitspraak

Staatssecretaris De Jager gaat pensioenvlucht tegen met een nieuwe variant op de conserverende aanslag.

In het algemeen

Spamwet per 1 oktober aangescherpt

APS Pensioenteam houdt u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van pensioenen en verzekeren. Bijvoorbeeld door het digitaal versturen van publicaties, ...

In het vak

Pensioenadvisering MKB onder de maat

"Advisering over pensioenverzekeringen in het MKB laat te wensen over." Dat concludeert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) na een door haar gehouden steekproef.

In het vak

Hoe up-to-date is uw pensioenkennis?

Speciaal voor medewerkers die zich bezighouden met personeel en organisatie (zoals Human Resource Managers, P&O-managers, managers Employée Benefits, personeelfunctionarissen en medewerkers salarisadministratie) ontwikkelde APS Pensioenteam ...

In het vak

Ondernemer Compleet Advies: duidelijk beter voor de zelfstandig ondernemer

APS Pensioenteam adviseert al ruim twintig jaar zelfstandig ondernemers over hun pensioenopbouw. En dan kijken wij niet alleen naar cijfers, maar gaan we ook af ...

In het algemeen

APS wint de Handycup

"Op de keper beschouwd is het eigenlijk gek dat er een cup te winnen valt voor werkgevers die mensen in dienst nemen met, laat ik ...

In het vak

Mogelijkheid tot `shoppen` voor nabestaanden

Nabestaanden krijgen de mogelijkheid om hun nabestaandenpensioen onder te brengen bij een andere pensioenuitvoerder, het zogeheten shoppen. Het gaat om nabestaanden die een pensioenovereenkomst hebben ...

In het vak

Knippen van pensioen: ook voor u een optie?

Verzekeringnemers, die hun pensioen opbouwen via beleggingsverzekeringen en binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, worden geconfronteerd met een lage(r) kapitaal waarmee zij hun pensioen moeten aankopen ...