Zelfs oud nieuws is nieuwswaardig.
Dus voor de 'oudere' liefhebber:

In het algemeen
In wetgeving en jurisprudentie

Wettekst Wet Toekomst Pensioenen bijna definitief!

Op 10 februari stuurden de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Van Gennip) en de minister van Armoedebeleid, ...

In de pers

Summa Groep gaat strategisch partnership aan met nieuwe aandeelhouder Söderberg & Partners

In het vak

Kerncijfers 2022 bekend heb jij ze al gezien?

De kerncijfers voor 2022 zijn bekend. Jaarlijks maakt het ministerie van financiën de kerncijfers bekend. De kerncijfers heb je nodig voor het berekenen van de ...

In de pers

Wet Toekomst Pensioenen wetsvoorstel Toekomst Pensioenen voor advies naar Raad van State

De ministerraad heeft het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen voor advies naar de Raad van State gestuurd. De Tweede Kamer zal het advies waarschijnlijk in het voorjaar ...

In het vak

Fit naar de finish Langer doorwerken, maar hoe hou je het ziekteverzuim in bedwang?

We werken steeds langer door, maar hoe gaan we fit naar de finish en hou je het ziekteverzuim in bedwang? 

In het algemeen

Benefits Plaza Tips gebruik Benefits Plaza

Maak je gebruik van Benefits Plaza, dan hebben we hier een drietal functies voor je uitgelicht die je helpen in het gebruik van Benefits ...

In het vak

Nieuwe premies collectieve inkomensverzekeringen 2022 Heb jij al een verlengingsvoorstel ontvangen?

Traditioneel worden op 1 januari de nieuwe premies voor collectieve inkomensverzekeringen vastgesteld. Op basis van deze nieuwe premies ontvang je een verlengingsvoorstel van je uitvoerder.

In het vak

Jaarwerk is weer van start Wat houdt dat eigenlijk in?

Jaarlijks prolongeert je pensioenregeling. Dat doet de pensioenuitvoerder om ervoor te zorgen dat alle gegevens van jouw medewerkers één keer per jaar worden geactualiseerd. Om ...

In het vak

De Wajong-er zijn pensioen Loondispensatie voor personen met een Wajonguitkering

Loondispensatie is een regeling waarbij het jou als werkgever wordt toegestaan tijdelijk een lager loon uit te betalen en bestaat ...

In wetgeving en jurisprudentie

Meer balans tussen werk en privé voor ouders Vanaf 1 juli 2020 recht op aanvullend geboorteverlof

Sinds januari 2019 hebben partners recht op vijf dagen geboorteverlof direct na de geboorte van hun kind. En vanaf 1 juli 2020 is daar het ...

In de pers

Het nieuwe nabestaandenpensioen Vereenvoudiging nabestaandenpensioen in het nieuwe pensioenstelsel

Met de introductie van het nieuwe pensioenstelsel wordt het nabestaandenpensioen vereenvoudigd en in de meeste gevallen leidt dit tot hogere uitkeringen. De vereenvoudiging helpt werknemers ...

In het vak

Vervroegd uittreden weer aantrekkelijker gemaakt

In 2006 besloot de toenmalige regering dat langer doorwerken de nieuwe norm werd. Regelingen om eerder te stoppen met werken werden vanaf toen niet langer ...

In het vak

Einde levensloopregeling per 1 november 2021

Per 1 november 2021 eindigt de levensloopregeling. De spaarinstelling waar je levensloopregeling loopt betaalt op dat moment je levensloopsaldo uit en stort het op je ...

In het vak

De APS Pensioenteam Dienstenwijzer, duidelijk beter voor uw toekomst

Met gepaste trots introduceren wij de APS Pensioenteam Dienstenwijzer. Wij hechten grote waarde aan voorlichting op het gebied van pensioenen en kiezen daarom bewust voor ...

ZOEKEN

aanmelden nieuwsbrief

DIRECT NAAR