Klagen mag

 

Wij willen onze klanten, relaties en medewerkers altijd zo goed mogelijk van dienst zijn.
 
Voldoet de dienstverlening of samenwerking niet aan jouw wens? Maak dit dan direct bespreekbaar bij de betreffende medewerker of met jouw contactpersoon. Klachten willen wij snel en naar tevredenheid opgelost hebben. Als de oplossing voor jou niet bevredigend is dan kun je een schriftelijke klacht indienen bij onze klachtencommissie via relatiebeheer@helderoverpensioen.nl. Jouw klacht kan ervoor zorgen dat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Zo help jij ons aan een hogere klanttevredenheid.

 
Binnen enkele werkdagen ontvang je een bevestiging van jouw klacht en welke stappen we gaan ondernemen. De klachtencoördinator zet de interne klachtenprocedure in gang. Na een eventueel overleg met betrokken medewerkers ontvang je uiterlijk binnen 14 dagen een inhoudelijk reactie op de klacht. Mocht het niet lukken binnen 14 dagen te reageren, dan word je in ieder geval geïnformeerd over de reden daarvan.
 
Het volledig gevolgde traject en alle gevoerde correspondentie wordt gedetailleerd vastgelegd in het dossier ‘Klachtenbehandeling’. Deze gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld.
 
Wij waarderen het zeer dat je ons laat weten wanneer je een klacht hebt. Wij nemen gegronde klachten mee naar de toekomst en doen ons uiterste best herhaling te voorkomen. Wij proberen van onze fouten te leren en nemen de klacht daarom altijd serieus.

 

Geschillencommissie

Wanneer APS Pensioenteam een klacht naar jouw mening toch niet naar behoren heeft afgehandeld, kun je als particulier een onafhankelijke geschilleninstantie inschakelen. Voor de meeste klachten is dat het KiFiD.
 
Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 0900-355 22 48
Website: www.kifid.nl
 
Belangrijk:

  • Je kunt pas bij het klachteninstituut terecht als jouw klacht is behandeld via de klachtenprocedure van APS Pensioenteam en dus ter beoordeling is voorgelegd aan de directie.
  • Het klachteninstituut kan voor de klachtenbehandeling kosten in rekening brengen. De commissie bepaalt dan tevens wie deze moet betalen.

ZOEKEN

In het vak