Doen, Durf en Degelijk

 

Vroeger wilde ik piloot worden. De combinatie van reizen, veel van de wereld zien en werk leek me ideaal. Uiteindelijk liep het anders en kwam ik bij een verzekeraar terecht, waar ik altijd functies vervulde die te maken hadden met de pensioenmaterie. Nu zit ik naast in plaats van tegenover de klant om hem/haar te helpen bij complexe vraagstukken over inkomen nu en later.
 

PENSIOEN EN INKOMEN

Mijn pensioenbegrip is voorwaardelijkheidsverklaring. Dit is een begrip uit de pensioenwet dat duidelijk maakt of je recht hebt op toeslagverlening en hoe die dan wordt gefinancierd. Zeker bij oudere pensioenregelingen is de omschrijving of het ontbreken daarvan een bron van discussie en zelfs rechtszaken. Inkomen geeft mijns inziens de vrijheid om invulling te geven aan wat je belangrijk vindt in het leven.

 

HELDER VOOR NU EN LATER

Helder is je bewust zijn van je keuzes en de gevolgen ervan voor later. In mijn werk betekent dat aan werkgevers en werknemers duidelijk maken wat de financiële risico’s van beslissingen op lange en korte termijn zijn. De plus van APS is iets meer toevoegen aan het advies voor de klant en misschien minder voor de hand liggende oplossingen aandragen. Natuurlijk is mijn eigen pensioen al goed geregeld. Als mijn pensioen aanbreekt, ga ik misschien wel naar een ander continent. 

“... en vroeger wilde ik piloot worden”

Met name Namibië heeft tijdens vakanties een onuitwisbare indruk achtergelaten. Misschien zal ik ook meer tijd aan het trainen en showen van mijn honden besteden. In de toekomst wil ik graag meer focus op duurzame inzetbaarheid van werknemers en wat werkgever en werknemer daar samen in kunnen betekenen.

 

MIJN LIJFSPREUK

 

“Live your life to the edge!”

 

Dennis Mackaaij
088 27 70 000

aanmelden nieuwsbrief

ZOEKEN

In de pers

DIRECT NAAR