2021

 

Helder+ betekent voor ons dat wij helder communiceren over onze vergoedingen. Wij berekenen een vergoeding die past bij de aard van de werkzaamheden en de tijd die wij ermee bezig zijn. Met onze verschillende advies- en beheermodules kun jij zelf bepalen welke dienstverlening bij jou past.

 

Alle genoemde tarieven gelden voor het jaar 2021 en worden jaarlijks aangepast aan prijs en/of loonontwikkeling. Alle tarieven gelden in euro’s. 

 

ADVIESVergoeding

Voor advieswerkzaamheden werken wij met een vergoeding op uurbasis waarbij wij streven naar optimale transparantie. Wij communiceren vooraf een indicatie van het aantal uren en brengen alleen de uren in rekening die ook daadwerkelijk door ons gemaakt zijn. Mochten we de vooraf gecommuniceerde indicatie dreigen te overschrijden dan nemen we altijd eerst even contact met jou op.

 

Ons regulier uurttarief is € 190,-. Daarnaast brengen wij reiskosten in rekening. De reiskosten bedragen €125,- per uur.

 

Beheervergoeding

Elk voorstel voor het beheren van jouw regeling(en) is een op maat gemaakt voorstel dat past bij jouw situatie. De vergoeding voor het beheer wordt bepaald door een inschatting te maken van de uren die nodig zijn om de werkzaamheden binnen de door jouw gekozen beheermodules uit te voeren. Dit rekenen wij vervolgens om naar een percentage van de loonsom. De loonsom wordt elk jaar op 1 oktober gepeild voor de vergoeding van 1 januari daaropvolgend.

 

Mochten er aanvullende beheerwerkzaamheden zijn die niet in onze beheermodules staan maar die jij wel belangrijk vindt, dan maken wij hier prijsafspraken over.

In het vak

aanmelden nieuwsbrief

ZOEKEN